• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to feel in one's bones
  cảm thấy chắc chắn, tin hoàn toàn

  Xem thêm bone

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X