• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to find fault with sb
  phê phán ai một cách gay gắt

  Xem thêm find

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X