• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to flutter about/across/around
  bay nhẹ nhàng

  Xem thêm flutter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X