• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to get a fresh supply of something
  sắm trữ một số (loạt, lô) cái gì mới

  Xem thêm supply

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X