• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to get the green light
  du?c b?t dèn xanh, du?c phép hành d?ng

  Xem thêm light

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X