• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to get the wind of someone
  th?ng ai; l?i th? hon ai

  Xem thêm get

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X