• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to get wind (knowledge) of
  nghe phong thanh (chuy?n gì)

  Xem thêm get

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X