• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to give a dog a bad name
  trăm năm bia đá thì mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ

  Oxford dictionary:when a person already has a bad reputation,it is difficult to change it because others will continue to blame or suspect him/her. Xem thêm name

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X