• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to give one's hand on sth
  xi?t ch?t tay ai d? bi?u l? s? d?ng tình v? di?u gì

  Xem thêm hand

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X