• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to give one's undivided attention to sth
  hết sức chú ý đến điều gì

  Xem thêm attention

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X