• /¸ʌndi´vaidid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không bị chia
  (nghĩa bóng) trọn vẹn, hoàn toàn
  give one's undivided attention (to something/somebody); get/have somebody's undivided attention
  không chia sẻ, tập trung hoàn toàn vào


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X