• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to give someone credit for
  ghi vào bên có của ai (một món tiền...)

  Xem thêm credit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X