• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to give someone the slip
  trốn ai, lẩn trốn ai

  Xem thêm slip

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X