• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to go (appeal) to the country
  giải tán quốc hội và tổ chức bầu lại

  Xem thêm country

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X