• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to go glimmering
  tiêu tan (hy vong, kế hoạch...)

  Xem thêm glimmer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X