• Idioms

    To go to extremes, to run to an extreme
    Dùng đến những biện pháp cực đoan

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X