• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to habituate sb/oneself to sth
  tập cho ai/cho mình quen với cái gì

  Xem thêm habituate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X