• /hə´bitju¸eit/

  Thông dụng

  Động từ

  to habituate sb/oneself to sth
  tập cho ai/cho mình quen với cái gì
  I try to habituate myself to computer operations
  tôi cố tập cho mình quen với các thao tác máy điện toán

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X