• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to haul somebody over the coals
  mắng nhiếc thậm tệ

  Xem thêm haul

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X