• /hɔ:l/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự kéo mạnh; đoạn đường kéo
  a long haul
  sự kéo trên một đoạn đường dài
  (ngành mỏ) sự đẩy goòng
  Sự chuyên chở hàng (bằng xe vận tải); khối lượng chuyên chở
  (nghĩa bóng) mẻ lưới; món lãi, món kiếm được, mẻ vớ được
  a good haul of fish
  một mẻ lưới đầy cá

  Ngoại động từ

  Kéo mạnh, lôi mạnh
  (ngành mỏ) đẩy (goòng than)
  Chuyên chở (hàng hoá... bằng xe vận tải)
  (hàng hải) đổi hướng đi (của tàu)

  Nội động từ

  ( + at, upon) kéo mạnh, lôi mạnh
  to haul at a rope
  kéo mạnh cái dây thừng
  (ngành mỏ) đẩy (goòng than)
  (hàng hải) xoay hướng
  to haul upon the wind
  xoay hướng đi theo chiều gió
  Đổi chiều (gió)
  the wind hauls from north to west
  gió đổi chiều từ bắc sang tây
  to haul off
  (hàng hải) xoay hướng, chuyển hướng tàu
  Rút lui
  (thông tục) rút tay về trước khi đánh trúng, chuẩn bị đấm
  to haul down one's flag
  đầu hàng
  to haul somebody over the coals
  mắng nhiếc thậm tệ

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự kéo, sự lôi, sự chuyển tải, (v) kéo, lôi,chuyển tải

  Cơ khí & công trình

  sự kéo xe

  Giao thông & vận tải

  kéo đi
  thay đổi hướng

  Hóa học & vật liệu

  sự kéo mạnh
  sự lôi

  Xây dựng

  kéo tải
  khiên

  Kỹ thuật chung

  chuyển tải
  kéo
  khối lượng chuyên chở

  Giải thích EN: The quantity of material or items conveyed at one time, or caught in one draft of a net or scoop of a bucket.

  Giải thích VN: Số lượng vật tư được tải trên băng chuyền.

  lộ trình
  lôi đi
  lôi tải
  quăng lưới
  sự chuyên chở

  Kinh tế

  chuyên chở (hàng hóa) bằng xe tải
  cước phí vận tải đường bộ
  dắt
  đoạn đường, lộ trình phải đi
  giòng
  quãng đường
  sự chuyên chở (bằng xe tải)
  vận tải đường bộ

  Địa chất

  sự vận chuyển, sự vận tải

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X