• Xây dựng

  phủ lên, rải lên, đặt ống, đặt đường dây, đánh, đập

  Thông dụng

  Thành Ngữ

  to lay on
  dánh, giáng dòn

  Xem thêm lay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X