• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to lay one's card on the table
  card

  nói rõ hết ý định, nói rõ hết kế hoạch không cần úp mở giấu giếm Xem thêm lay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X