• Xây dựng

  sắp đặt, bố trí, trình bày, đưa ra, thiết kế, vạch (tuyến đường)

  Thông dụng

  Thành Ngữ

  to lay out
  s?p d?t, b? trí (theo so d?)

  Xem thêm lay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X