• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to learn something at second hand
  nghe hơi nồi chõ

  Xem thêm second

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X