• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to lend colour to sth
  khiến cho điều gì thêm tính xác thực

  Xem thêm lend

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X