• /lend/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Cho vay, cho mượn
  to lend money at interest
  cho vay lấy lãi
  please lend me your book
  hãy cho tôi mượn quyển sách của anh
  Thêm phần, thêm vào
  to lend enchantment to...
  thêm vẻ huyền diệu cho...
  to lend probability to a story
  làm chi câu chuyện thêm dễ tin

  Cấu trúc từ

  to lend assistance (aid) to
  giúp đỡ
  to lend an ear
  Xem ear
  to lend colour to sth
  khiến cho điều gì thêm tính xác thực
  to lend itself to
  thích hợp với, có thể dùng làm
  To lend a (helping) hand
  Giúp đỡ ai một tay
  to lend oneself to sth
  thích ứng với, thích nghi với; phụ hoạ theo
  Tận lực vì, dốc tâm dốc sức vào

  hình thái từ


  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cho mượn

  Kinh tế

  cho mượn
  cho thuê
  cho vay
  đồng ý cho

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  borrow

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X