• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to let go
  buông ra, thả ra, bỏ lỏng ra, không nghĩ đến nữa

  Xem thêm let

  Cơ khí & công trình

  mở (máy)

  Kỹ thuật chung

  cho chạy (máy)

  Xây dựng

  tháo dây buộc trên tàu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X