• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to let well alone
  dã t?t r?i không ph?i xen vào n?a; d?ng có ch?a l?n lành thành l?n què

  Xem thêm well

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X