• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to level with sb
  thẳng thắn trao đổi ý kiến với ai

  Xem thêm level

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X