• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to lie behind sth
  là lời giải đáp cho cái gì, là nguyên nhân của cái gì

  Xem thêm lie

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X