• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to look through colour of spectacles
  nhìn s? vi?c không dúng v?i th?c t?; nhìn s? vi?c qua c?p kính màu

  Xem thêm look

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X