• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to lose sight of sb/sth
  không còn nhìn thấy ai/cái gì

  Xem thêm lose

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X