• /sait/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều sights

  Sức nhìn, thị lực; sự nhìn, khả năng nhìn
  long sight
  tật viễn thị
  near sight
  tật cận thị
  loss of sight
  sự mù, sự loà
  Sự nhìn, sự trông; cách nhìn
  to catch sight of somebody
  nhìn thấy ai
  to translate at sight
  nhìn và dịch ngay
  Tầm nhìn
  victory out of sight
  lẫn mất
  to put something out of sight
  giấu cất vật gì; lờ cái gì đi
  out of my sight!
  cút đi cho rãnh mắt!, cút đi cho khuất mắt!
  Cảnh, cảnh tượng; cuộc biểu diễn; sự trưng bày
  a roses are a sight to see
  những bông hồng này trông thật đẹp mắt
  ( số nhiều) cảnh đẹp; thắng cảnh
  ( a sight) (thông tục) sự bừa bộn; người (vật) bừa bộn
  (thông tục) số lượng nhiều
  it will cost a sight of money
  cái đó sẽ tốn khối tiền
  ( số nhiều) sự ngắm; máy ngắm, ống ngắm (ở súng...)
  to take a careful sight before firing
  ngắm cẩn thận trước khi bắn
  line of sight
  đường ngắm

  Ngoại động từ

  Thấy, trông thấy, nhìn thấy; nhận thấy
  Quan sát, chiêm nghiệm, trắc nghiệm (một ngôi sao..) bằng ống ngắm
  Ngắm (súng)
  Lắp máy ngắm (vào súng...)

  Cấu trúc từ

  to make a sight of oneself
  ăn mặc lố lăng
  out of sight, out of mind
  (tục ngữ) xa mặt cách lòng
  set one's sights on something
  quyết tâm
  a sight of something
  (thông tục) rất nhiều cái gì
  take a sight
  ngắm hoặc quan sát bằng ống ngắm
  sight unseen
  không có cơ hội để xem xét, kiểm tra trước
  to take a sight at (of)
  (từ lóng) vẫy mũi chế giễu
  love at first sight
  tiếng sét ái tình

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sức nhìn

  Toán & tin

  điểm nhìn
  sự nhìn, điểm nhìn

  Xây dựng

  máy ngắm
  sự ngắm (trắc địa)

  Y học

  sự nhìn, trông, thị giác nhìn thấy, cảnh

  Kỹ thuật chung

  khả năng nhìn
  kiểm soát
  sight glass
  kính kiểm soát (chất lạnh)
  kiểm tra
  check by sight
  kiểm tra bằng mắt
  oil sight glass
  kính kiểm tra dầu
  sight control
  kiểm tra bằng mắt
  sight feed glass
  kính kiểm tra dầu
  sight glass
  kính kiểm tra
  kính ngắm
  optical sight
  kính ngắm quang học
  ngắm (máy ảnh)
  ngắm máy
  elevation of sight
  độ cao điểm ngắm máy
  đường ngắm
  line-of-sight distance
  khoảng cách theo đường ngầm
  lỗ quan sát
  quan trắc
  noon sight
  quan trắc chính ngọ
  sight gauge
  dụng cụ quan trắc
  sự ngắm
  back sight
  sự ngắm đằng sau
  fore sight
  sự ngắm đằng trước
  sự nhìn
  back sight
  sự nhìn ngược (trắc địa)
  thị lực

  Kinh tế

  sàng lá chè xanh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X