• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to make a clean break with sth
  dứt khoát từ bỏ, đoạn tuyệt

  Xem thêm clean

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X