• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to make a clean breast of sth
  thú nhận, thú lỗi, nhận tội; khai hết những việc đã làm

  Xem thêm breast

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X