• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to make a clean sweep of sth
  xoá những gì không cần thiết

  Xem thêm clean

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X