• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to make common cause with someone
  theo phe ai, về bè với ai

  Xem thêm cause

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X