• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to make free with sb
  xử sự khiếm nhã đối với ai

  Xem thêm free

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X