• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to make heavy weather of sth
  làm cho cái gì khó khăn hơn thực tế của chính nó

  Xem thêm heavy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X