• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to make little (light, nothing) of
  coi thu?ng, coi r?, không chú ý dên, không quan tâm d?n

  Xem thêm make

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X