• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to mark out
  giới hạn, vẽ ranh giới, quy định ranh giới (để xây dựng)

  Xem thêm mark

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X