• Toán & tin

  cực đại hóa

  Giải thích VN: Mở rộng một cửa sổ sao cho nó lấp kín màn hình. Trong Microsoft Windows, bạn cực đại hóa một cửa sổ bằng cách click chuột vào nút cực đại hóa (nút bên phải ở góc trên bên phải), hoặc bằng cách chọn dùng Maximize trong trình đơn điều khiển.

  tăng tối đa

  Giải thích VN: Mở rộng một cửa sổ sao cho nó lấp kín màn hình. Trong Microsoft Windows, bạn cực đại hóa một cửa sổ bằng cách click chuột vào nút cực đại hóa (nút bên phải ở góc trên bên phải), hoặc bằng cách chọn dùng Maximize trong trình đơn điều khiển.

  to maximize a window
  tăng tối đa kích thước cửa sổ
  to maximize a window size
  tăng tối đa kích thước cửa sổ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X