• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to measure someone with one's eye
  nhìn ai từ đầu đến chân

  Xem thêm measure

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X