• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to open someone's eyes
  làm cho ai tr? m?t ra; làm cho ai sáng m?t ra

  Xem thêm open

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X