• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to play the market
  (t? M?,nghia M?) d?u co ch?ng khoán

  Xem thêm play

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X