• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to pull in
  kéo v?, lôi vào, kéo vào

  Xem thêm pull

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X