• /pul/

  Thông dụng

  Danh từ

  sự lôi, sự kéo, sự giật; cái kéo, cái giật
  to give a pull at the belt
  giật chuông một cái
  sự kéo, sự hút
  pull of a magnet
  sức hút của nam châm
  Tay kéo, nút kéo, nút giật (ngăn kéo, chuông...)
  drawer pull
  nút kéo của một ngăn bàn
  sự chèo thuyền, sự gắng chèo (thuyền); cú bơi chèo
  to go for a pull on the river
  đi chơi chèo thuyền trên sông
  hớp, hơi (uống rượu, hút thuốc...)
  to have a pull at a cigarette
  hút một hơi thuốc lá
  sự gắng sức, sự cố gắng liên tục
  a pull to the top of the mountain
  sự cố gắng trèo lên đỉnh núi
  sự ghìm (ngựa không cho thắng, trong cuộc đua ngựa)
  (thể dục, thể thao) cú tay bóng sang trái (đánh crickê, gôn...)
  (từ lóng) thế hơn, thế lợi
  to have the pull of somebody
  được thế lợi hơn ai
  (nghĩa bóng) thân thế, thế lực
  (ngành in) bản in thử đầu tiên

  Ngoại động từ

  lôi, kéo, giật
  to pull the cart
  kéo xe bò
  to pull the bell
  giật chuông
  to pull someone by the sleeve
  kéo tay áo ai
  to pull someone's ear; to pull someone by the ear
  bẹo tai ai
  to pull on one's stocking
  kéo bít tất lên
  to pull one's cap over one's ears
  kéo mũ chụp xuống tai
  ((thường) + up) nhổ (răng...)
  ngắt, hái (hoa...)
  xé toạc ra, căng đến rách ra
  to pull the seam of a dress
  xé toạc đường khâu của chiếc áo
  to pull one's muscle
  duỗi căng bắp thịt đến sái ra
  lôi kéo, tranh thủ, thu hút (khách hàng, sự ủng hộ...)
  chèo (thuyền), được chèo bằng
  this boat pulls four oars
  thuyền này được chèo bằng bốn mái chèo
  cố gắng làm, gắng sức làm
  to pull up hill
  gắng sức trèo lên đồi
  (thông tục) ghìm (ngựa không cho thắng, trong cuộc đua); cố ý kìm sức lại
  to pull one's punches
  kìm lại không đấm hết sức (đấu quyền anh); không đấm được hết sức ((nghĩa bóng)) chỉ trích dè dặt
  (thể dục,thể thao) tạt (quả bóng) sang trái (chơi crickê, gôn...)
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) moi ruột (chim, gà...)
  (thông tục) làm, thi hành
  to pull a raid
  làm một cuộc bố ráp
  (từ lóng) bắt (ai); mở một cuộc bố ráp ở (nơi nào)
  (ngành in) in (một bản in thử) (ở máy in tay)

  Nội động từ

  ((thường) + at) lôi, kéo, giật, cố kéo
  to pull at something
  kéo cái gì
  the horse pulls well
  con ngựa kéo tốt
  uống một hơi, hút một hơi (rượu, thuốc lá...)
  (thể dục,thể thao) tạt bóng sang trái (crickê, gôn)
  có ảnh hưởng đối với, có tác dụng đối với
  opinions that pull with the public
  những ý kiến có ảnh hưởng đối với quần chúng

  Cấu trúc từ

  lôi đi kéo lại, giằng co
  ngược đãi
  xé toạc ra
  chê bai, chỉ trích, đả kích tơi bời
  kéo xuống, lật đổ, phá đổ (một ngôi nhà...)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hạ bệ; làm nhục
  làm giảm (sức khoẻ...); giảm (giá...), làm chán nản
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) tích cực, ủng hộ, cổ vũ, động viên
  hy vọng ở sự thành công của
  to pull in
  kéo về, lôi vào, kéo vào
  vào ga (xe lửa
  (từ lóng) bắt
  thắng (cuộc đấu), đoạt giải
  đi xa khỏi
  to pull off
  kéo bật ra, nhổ bật ra
  the boat pulled off from the shore
  con thuyền ra xa bờ
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thực hiện, làm xong, làm trọn
  kéo ra, lôi ra
  the drawer won't pull out
  ngăn kéo không kéo ra được
  nhổ ra (răng)
  bơi chèo ra, chèo ra
  ra khỏi ga (xe lửa)
  rút ra (quân đội); rút khỏi (một hiệp ước...)
  (hàng không) lấy lại thăng bằng sau khi bổ nhào (máy bay)
  kéo sụp xuống; kéo (áo nịt...) qua đầu
  lôi kéo về phía mình
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) lái về phía bờ đường
  bình phục, phục hồi sức khoẻ (sau khi ốm)
  chữa khỏi
  the doctors tried in vain to pull him round
  các bác sĩ đã cố gắng hết sức mà không chữa khỏi được cho anh ta
  qua khỏi được (cơn ốm); thoát khỏi được; xoay sở được thoát (cảnh khó khăn); làm cho qua khỏi được (cơn ốm, cảnh khó khăn...)
  hoà hợp với nhau, ăn ý với nhau
  to pull oneself together
  lấy lại can đảm; bình tĩnh lại, tỉnh trí lại
  nhổ lên, lôi lên, kéo lên
  dừng lại; làm dừng lại
  la mắng, quở trách
  ghìm mình lại, nén mình lại
  vượt lên trước (trong cuộc đua...)
  (từ lóng) bắt
  suy nhược
  chán nản
  cãi nhau, dánh nhau
  xem baker
  nhăn mặt
  (xem) face
  to pull someone's leg
  nhu leg
  chửi xỏ ai; làm mất thể siện của ai
  là tay chèo giỏi, là tay bơi thuyền giỏi
  cứu vân được tình thế vào lúc nguy ngập
  giật dây (bóng)
  (xem) weight


  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Lực kéo, sức kéo, (v) kéo, ngắt

  Xây dựng

  dải khấu

  Kỹ thuật chung

  căng
  kéo
  kéo ra
  nhổ
  lôi
  lực hút
  lực kéo
  luồng khai thác
  sự căng
  rút ra
  sự hút
  sự kéo
  sức kéo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X