• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to push (drive) somebody to the wall
  dồn ai vào chân tường, dồn ai vào thế bí

  Xem thêm wall

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X