• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to put a figure on sth
  nêu số liệu cụ thể về cái gì

  Xem thêm figure

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X