• Xây dựng

  trở buồm, thay đổi hướng đi

  Thông dụng

  Thành Ngữ

  to put about
  (hàng h?i) tr? bu?m, xoay hu?ng di (c?a con thuy?n)

  Xem thêm put

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X